Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Fishing 2

Mischaytiwuk li dorrii.
Ooshaam noo timiiw oota.
Payta li jigger oota.
Aen troo chiikaha daan la glaas.
Enn ray ka akooshchimaanaan naytay araa la pwaynt.
Gii atamow enn ray.
Aen broshay gii kaashchitinaanaan
Maashkoot nawut timiiw naytay.
Dowapaynew la ray.
Lii rosh chiin kii payshoowawuk?
Check Answers << Previous Next >>