Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Fishing 2

Enn ray ka akooshchimaanaan naytay araa la pwaynt.
Aen broshay gii kaashchitinaanaan
Gii atamow enn ray.
Dowapaynew la ray.
Lii rosh chiin kii payshoowawuk?
Payta li jigger oota.
Mischaytiwuk li dorrii.
Maashkoot nawut timiiw naytay.
Aen troo chiikaha daan la glaas.
Ooshaam noo timiiw oota.
Check Answers << Previous Next >>