Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Love

Ta bloond/Ta jang
Niiya ooshchi
Oochaymin
Ka shakihitin poor toozhoor
Taanishi kischi aen shaakiihiyen
Kishchiitaymitin taapitow
Kishchiitaymitin
Poor kiiya moon amoor
Moon keur mooshkinew avik l'amoor
Kaaya kooshta ki shakihitin
Kiiya pikoo poor niiya
Ki kischi shaakiihitin
Ni pii kopayin kaaya oota ka ayayen
Assii ni kashkayyihtayn kaaya oota ka ayayen
Mochikihtaa
Ki wiishinakooshin
Ki kiishkwayhin
Oota toon keur aashta
Yaenk chi itwayyen aen tipaymitaan
Enn bel joornii di keur
Ooma moon keur kanawaymisho
Poor kiiya
Ni kiishkwaan ka kishkishitotataan
Mishchayt ki shakiiyitin
Kaaya kooshta awiiyuk ki shaakihik
Check Answers << Previous Next >>